lín ㄌ|ㄣˊ
动词
1. 面对 面临难题 miànlín nántí
2. 到,来 光临 guānglín
3. 从上向下看,在高处朝向低处 居高临下 jū gāo lín xià

lín
名词
姓氏

lín
介词
接近 临门 línmén
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.