the Lord zhǔ ㄓㄨˇ
名词
1. 接待别人的人 东道主 dōngdàozhŭ
2. 权力和财物的拥有者 物归原主 wù guī yuánzhŭ
3.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.