multiply, ride, timesmalen chéng ㄔㄥˊ
动词
1. 坐、搭乘 搭乘飞机 dāchéng fēijī
2. 数学 数学中的倍数关系 3乘以7等于21。 Sān chéng yĭ qī dĕngyú érshíyī.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.