zhēng ㄓㄥ
动词
1. 互不相让 争冠军 zhēng guànjūn
2. 争执 争吵不休 zhēngchăo bù xiū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.