fú ㄈㄨˊ
动词
身体向前倾靠在物体上 他伏在床上。 Tā fú zài chuángshàng.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.