pèi ㄆㄟˋ
动词
1. 挂在身上 佩带奖章 pèidài jiǎngzhāng
2. 心悦诚服 钦佩 qīn pèi
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.