gōng ㄍㄨㄥ
动词
提供 供不应求 gōng bù yìng qiú

orear gòng ㄍㄨㄥ
名词
受审者陈述的案情、供词
kŏugòng 受审者说的话
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.