جانِبstranasideSeiteπλευράsideladoreunacôtéstranalato측면zijdesidestronaladoсторонаsidaด้านtarafcạnh cè ㄘㄜˋ
名词
旁边、 一旁 侧门 cèmèn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.