debt zhài ㄓㄞˋ
名词
欠人的钱,或泛指有所亏欠而待偿还的恩惠、仇恨等 欠债 qiànzhài
zhàiquán 要求债务人偿还钱财
zhàiquàn 企业、银行或股份公司发行的债券人领取本息的凭证
zhàizhŭ 把钱借给别人的人
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.