bàng ㄅㄤˋ
副词
临近
yīshān bàngshuǐ 靠近山、临近水

bàng
名词
日落以后天黑以前的时候 傍晚 bàng wǎn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.