guāng ㄍㄨㄤ
名词
1. 太阳、火、电等放射出来耀人眼睛,使人感到明亮,能看见物体的那种东西 阳光 yángguāng
2. 景色
guānguāng 参观名胜
3. 光先生 Guāngxiānshēng

guāng
形容词
空空的,什么也没有
guāngtóu 没有帽子或其它的头部覆盖物;头上不留头发的人

lightleveluz guāng
副词
仅仅、单 光为自己着想 guāng wèi zìjĭ zháoxiǎng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.