dǎng ㄉㄤˇ
名词
志同道合的人所组成的有组织、有主义的团体 政党 zhèngdǎng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.