gòng ㄍㄨㄥˋ
形容词
相同的、共同具有的
gōngxìng 普遍性质 共产党 gòngchǎndǎng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.