píng ㄆ|ㄥˊ
动词
依靠、依据 凭我们自己 píng wŏmen zìjĭ

píng
名词
证据 口说无凭 kŏushuō wú píng

píng
连接词
任由 任凭弟弟捣乱 rènpíng dìdi dǎoluàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.