翻译

to إِلَى do til zu προς a pour prema a ・・・に ...으로 naar til do para к till ไปถึง oraya, orada tới dào ㄉㄠˋ
动词
达到目的地、到达 客人到宾馆了。 Kèrén dào bīnguǎn le.