gōng ㄍㄨㄥ
名词
功劳、对集体或社会有重大意义的行为 建功立业 jiàngōng-lìyè
gōngdé 功劳和恩德
gōngfu 本领、造诣
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.