shì ㄕˋ
名词
1. 权力,威力 威势 wēishì
2. 自然界的现象或形势 地势 dìshì
3. 姿态 优雅的姿态 yōuyǎ de zītài
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.