势利小人

势利小人

snob

势利小人

مُتَكَبِر

势利小人

snob

势利小人

snob

势利小人

Snob

势利小人

σνομπ

势利小人

esnob

势利小人

snobi

势利小人

snob

势利小人

snob

势利小人

snob

势利小人

紳士気取りの俗物

势利小人

속물

势利小人

snob

势利小人

snobb

势利小人

snob

势利小人

esnobe, snob

势利小人

сноб

势利小人

snobb

势利小人

คนที่คิดว่าตนดีกว่าคนอื่น

势利小人

züppe

势利小人

trưởng giả học làm sang