xiōng
名词
1. 身体前面颈下腹上的部分,为“胸”的本字
2. 中国古代北方少数民族 匈奴 xiōng nú
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.