pī ㄆ|
quantifier
计算纺织品或马、骡、驴等牲畜的单位 一匹马 yī pī mǎ

pǐ ㄆ|ˇ
动词
单独的 匹夫 pǐfū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.