shí ㄕˊ
数字
数目字,为九加一的总和,大写为“拾”,阿拉伯数字作“10” 十个 shíge

shí
副词
1. 表示多 十万火急 shíwànghuŏjí 十室九空 shíshì-jiŭkōng
2. 达到顶点 十足 shízú 十恶不赦 shí'èbùshè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.

ten

dix

deset

ti

zehn

diez

kymmenen

deset

10

tien

ti

dez

tio

สิบ

on

mười