wǔ ㄨˇ
名词
时辰名,约上午十一时到下午一时
zhōngwǔ 十二点时 午饭 wǔfàn
wǔhòu 中午十二点以后
wǔyè 半夜
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.