què ㄑㄩㄝˋ
动词
1. 后退
quèbù 躲闪后退
2. 拒绝 却之不恭 quèzhībùgōng

whereas què
副词
表示转折 我来了,他却走了。 Wŏ láile, tā què zŏu le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.