tīng ㄊ|ㄥ
名词
1. 用作聚会或招待客人的房间 大厅 dàtīng
2. 政府机关办事部门 办公厅 dàtīng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.