county xiàn ㄒ|ㄢˋ
名词
地方政府的行政区域名称 县政府 xiàn zhèng fǔ
xiànzhǎng 一县的行政首长
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.