jí ㄐ|ˊ
连接词
并列连接词,与、和 小麦、玉米及其它作物 xiăomài, yùmĭ jí qítā zuòwù


动词
达到
guòyóubùjí 事情做得过了头,就和做得不够一样
yáobùkĕjí 距离遥远无法到达
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.