hán ㄏㄢˊ
动词
1. 衔在嘴里,不吐出也不咽下 嘴里含着糖果 zuǐlǐ hánzhe tángguǒ
2. 容納、包含 含有杂质 hányǒu zázhí
3. 包容、容纳 含情脉脉 hánqíng-mòmò
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.