wú ㄨˊ
名词
1. 姓氏 吴先生 Wú xiānshēng
2. 朝代名,中国东汉末年三国之一(公元 222—280 年)
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.