吸入器

吸入器

inhaler

吸入器

inhalátor

吸入器

inhalator

吸入器

inhalador

吸入器

inhalaattori

吸入器

inhalateur

吸入器

inhalator

吸入器

inalatore

吸入器

吸入器

吸入器

흡입기

吸入器

inhalator

吸入器

inhalator

吸入器

inalador

吸入器

inhalator

吸入器

เครื่องสูบอากาศหรือยาเข้าปอด

吸入器

ống xịt thuốc