xián ㄒ|ㄢˊ
形容词
像盐的味道,含盐分多的,与“淡”相对 一条咸鱼 yī tiáo xiányú

xián
副词
全,都 咸受其益 xián shòu qí yì

xián
名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.