hōng ㄏㄨㄥ
onomatopoeia
吵杂声 闹哄哄 nàohōnghōng

hōng
动词
吵闹、开玩笑 一哄而散 yī hōng ér sàn

hǒng ㄏㄨㄥˇ
动词
逗弄、照顾小孩 哄婴儿 hǒng yīng'ér
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.