huā ㄏㄨㄚ
名词
表示声音
huálā 形容声音的语词

huá ㄏㄨㄚˊ
动词
大声吵闹 喧哗 xuānhuá
huá zhòng qŭ chǒng 以迎合众人的言语行动来博取他人的注意
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.