qual nǎ ㄋㄚˇ
形容词
疑问词,后面跟名词或数量词,表示要求在所问范围中有所确定 哪国语言? Nǎguό yŭyán?
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.