o āi ㄞ
感叹词
1. 用来表示回应 唉,来啦! Āi! Láilā!
2. 叹气的声音 唉声叹气 āishēng tànqì
3. 表达失望或惋惜 唉!他又失败了。 Āi! Tā yòu shībài le.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.