shāng ㄕㄤ
动词
讨论、计划商量 协商 xiéshāng

shāng
名词
1. 做生意的事业 经商 jīngshāng
2. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.