hāi ㄏㄞ
感叹词
1. 打招呼的声音 嗨!早安! Hāi! Zǎoān!
2. 表示惋惜、感慨或责怪 嗨!真可惜! Hāi! Zhēn kěxī “咳”
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.