wéi ㄨㄟˊ
动词
环绕 围住 wéizhù
wéijīn 围在脖子上保暖的针织品或纺织品
wéiqún 工作时围在身前的裙子,多用布或橡胶制成,可避免弄脏衣服
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.