страна guó ㄍㄨㄛˊ
名词
1. 具有土地、人民、主权的团体 国家 guójiā 爱国 àiguó
2. 姓氏 国小姐 Guóxiǎojiĕ
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.