figureграф tú ㄊㄨˊ
名词
用绘画表现的形象 看图识字 kàn tú shí zì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.