shì ㄕˋ
名词
1. 泛指男女 士女 shìnǚ
2. 军人 士卒 shìzú
shìbīng 军士和兵的统称
3. 姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.