sound shēng ㄕㄥ
名词
1. 物体振动时所产生的能引起听觉的波 雨声 yŭ shēng
2. 名誉 声誉 shēngyù
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.