fū ㄈㄨ
名词
1. 古代称成年男子为“夫”,后泛称男子
zhàngfū 已婚女子的配偶;或意指男子
2. 泛指一般人 国家兴亡,匹夫有责。 Guόjiā xīngwáng, pĭfū yǒu zé.
3. 从事某种劳动的人 渔夫 yúfū
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.