верить fèng ㄈㄥˋ
动词
1. 恭敬地用手捧着 奉上厚礼 fèng shàng hòulĭ
2. 进献 奉献 fèng shàng hòulĭ fèngxiàn
3. 尊重,遵守 奉公守法 fènggōngshǒufǎ fèngxiàn
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.