prix jiǎng ㄐ|ㄤˇ
动词
劝勉、勉励 在学习上奖励 zài xuéxí shàng jiănglì
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.