rú ㄖㄨˊ
连接词
表示举例 污染有很多种,例如:水污染。 Wūrăn yŏu hĕn duō zhŏng, lìrú: shuĭwūrăn.


名词
姓氏
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.