dù ㄉㄨˋ
动词
因别人胜过自己而内心忌恨 嫉妒 jídù 妒贤嫉能 dùxián-jínéng
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.