surname xìng ㄒ|ㄥˋ
名词
代表个人出生家族的符号
xìngmíng 人的姓氏和名字
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.