studieren xué ㄒㄩㄝˊ
动词
效法,钻研知识,获得知识,读书
xuéfèi 学生在校学习应缴纳的费用
xuékē 学习的科目
xuélì 求学的经历
xuénián 规定的学习年度
xuéshēng 在学校就读的人
xuéshuō 学术上有系统的主张或见解
xuétú 跟随师傅学习技艺的人
xuéwèi 通常指大学以上学生,于学分修习完毕后,经有关的学术机构核可而授予的学术资格
xuéxiào 学生受教育的处所
xuéyuàn 以某一专业教育为主的高校
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.