zhài ㄓㄞˋ
名词
1. 防守用的栅栏 寨子 zhàizi
2. 盗寇聚集的地方 山寨 shānzhài
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.