tirar shè ㄕㄜˋ
动词
1. 用推力或弹力送出 射箭 shèjiàn
2. 放出光、热、电波等 辐射 fúshè
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.